Trở thành nhà cung cấp thật dễ


Đăng ký

Chúng tôi thể hiện dịch vụ của bạn theo cách phù hợp với tất cả Khách khi cần đến Phú Quốc, tại tối đa 08 xã và 02 thị trấn của Đảo Ngọc. Chúng tôi cũng tiếp thị danh sách của bạn trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và các nền tảng mạng xã hội Facebook, linked, … để giúp bạn bán nhiều hơn với chúng tôi và tăng doanh thu tốt nhất có thể

Được xác thực

Xác minh doanh nghiệp của bạn với chúng tôi để nhận một lượng khách hàng tiềm năng lớn từ lưu lượng truy cập của hệ thống chúng tôi, nơi bạn có thêm doanh thu và kinh doanh trực tuyến tốt hơn

Có được quyền truy cập

Đăng nhập bằng tài khoản bạn đã đăng ký trên hệ thống khi được xác thực, Truy cập trang quản trị dành cho nhà cung cấp và bắt đầu đăng dịch vụ cũng như quản lý nội dung của bạn như mô tả, tiêu đề, hình ảnh, giá cả,…