1. NGUYÊN TẮC

a- Bản quy chế này áp dụng cho các Thành viên tham gia sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến và các Thương nhân, Tổ chức tham gia cung ứng phòng qua Sàn giao dịch điện tử Gophuquoc.net.

b- Sàn giao dịch thương mại điện tử Gophuquoc.net (được gọi là Gophuquoc.net) do Công ty TNHH Go Island làm chủ sở hữu.

c- Thành viên tham gia giao dịch trên Gophuquoc.net phải đăng ký và kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Go Island công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến trên Gophuquoc.net.

d- Hoạt động cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến trên Gophuquoc.net phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của Thành viên.

e- Go Island cố gắng đàm phán với nhà cung cấp phòng để mang đến mức giá, chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ trên Gophuquoc.net. Người sử dụng dịch vụ có thể thoải mái lựa chọn khách sạn phù hợp với khả năng tài chính, mong muốn của mình và bằng các thao tác đơn giản, người sử dụng dịch vụ có thể đặt phòng theo cách hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí nhất, đặc biệt là được đảm bảo an toàn trong thanh toán.

2. ĐIỀU KIỆN

Các Thành viên tham gia sử dụng dịch vụ trên Gophuquoc.net, phải thỏa mãn và chấp nhận những điều kiện sau:

a. Độ tuổi

Từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên Gophuquoc.net.

b. Thông tin đặt phòng

Những thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi Go Island gửi mail cho Thành viên đặt phòng.

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Thành viên đã thực hiện thanh toán tiền đặt phòng. Ngược lại, việc đặt phòng của Thành viên có thể bị hủy bỏ nếu Thành viên không thực hiện thanh toán trong vòng 24 giờ tính từ lúc đặt phòng trên trang https://www.gophuquoc.net. Go Island không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi Go Island gửi email xác nhận lần cuối.

c. Thay đổi thông tin đặt phòng

Go Island sẽ cố gắng để hỗ trợ Thành viên một cách tốt nhất, tuy nhiên Go Island không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện:

- Những phòng đặt tại một số nhà cung cấp phòng, trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại phòng đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc đổi, và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt phòng hoặc chi tiết phòng của nhà cung cấp phòng (xem chính sách hủy phòng của khách sạn), Thành viên nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt phòng.

- Ngoài ra, Go Island cũng áp dụng 1 phí quản lý cho các yêu cầu thay đổi đặt phòng/thông tin hủy phòng được chấp nhận, (phí cộng thêm ngoài mức phí huỷ phòng của nhà cung cấp phòng).

- Nếu thực hiện việc hủy phòng không thành công hoặc Thành viên không thực hiện việc nhận phòng (check-in) đúng thời hạn so với đơn đặt phòng, Thành viên sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt phòng đó.

d. Yêu cầu

- Để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu Thành viên trình giấy CMND để đảm bảo thông tin khi đặt phòng là chính xác và đủ tuổi.

- Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, nhà cung cấp phòng có thể sẽ yêu cầu Thành viên bổ sung giấy CMND khi đặt phòng để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng/CMND của Thành viên cũng có thể được nhà cung cấp phòng giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố. Những thông tin này có thể sẽ được nhân viên khách sạn cung cấp cho Go Island.